Trường Đại học Mở Hà Nội – Thông báo tuyển sinh Đại học từ xa năm 2024

Căn cứ thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tao từ xa trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 4004/QÐ-ÐHM ngày 09/08/2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường Ðại học Mở Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2629/QÐ-ÐHM ngày 01/08/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường Ðại học Mở Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 4004/QÐ-ÐHM ngày 09/08/2021;

Căn cứ Quyết định số 1189/QÐ-ÐHM ngày 09/08/2021 của Hiệu trưởng Trường Ðại học Mở Hà Nội về việc đặt Trạm ÐTTX tại Trườmg Trung cấp Nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Xây dựng Hà Nội;

Căn cứ Quyết định 5005/QÐ-ÐHM ngày 29/12/2022 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại hoc của Trường Ðại học Mở Hà Nội;

Căn cứ Ðề án tuyển sinh năm 2024 ban hành ngày 06/02/2024 của Trường Ðại học Mở Hà Nội;

Trường Ðại học Mở Hà Nội phối hợp với Trung cấp Nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Xây dựng Hà Nội tuyển sinh và đào tạo từ xa trình độ đại học theo phương thức đào tạo trực tuyến các ngành:     

       ✅ Luật

       ✅ Luật Kinh tế

       ✅ Ngôn ngữ Anh

       ✅ Kế toán

       ✅ QTKD     

✅ Tài chính ngân hàng

✅ CNTT

✅ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

✅ Thương mại Điện tử

✅ Quản trị Khách sạn.

1. Ðối tượng tuyển sinh

   ✦ Người đã được công nhận tốt nghiệp trung hoc phổ thông (THPT) hoặc tương đương trở lên của Viêt Nam.

   ✦ Nguời đã có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

   ✦ Nguời có bằng tốt nghiệp (THPT, CĐ, ĐH) của nước ngoài phải được công nhận trình độ tương đương;

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: Thực hiện theo Ðề án tuyển sinh, Trường Ðại học Mở Hà Nội dừng tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển khi tuyển sinh đủ chỉ tiêu.

3. Hình thức tuyển sinh

   ✦ Xét tuyển theo hồ sơ, văn bằng;

   ✦ Nhận hồ sơ liên tục trong năm.

4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển (hồ sơ đã nộp không trả lại)

    Thí sinh hoàn thành hồ sơ theo mẫu, mỗi bộ gồm:

   ✦ Phiếu đăng ký xét tuyển có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác (số lượng 02 bản); Tải mẫu Phiếu đăng ký tại đây.

   ✦ Bản sao công chứng văn bằng cao nhất đã có tính đến bằng Đại học (số lượng 02 bản);

     ✧ Bằng tốt nghiệp tại các trường trong nước liên kết với nước ngoài hoặc các trường nước ngoài phải được xác nhận công nhận giá tri văn bằng của Cục QLCL – Bộ GD và ÐT hoặc Cơ quan nhà nước khác được phép công nhận giá trị văn bằng.

     Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển phải kèm bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc bảng điểm có khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định.

   ✦ Bản sao công chứng Thẻ căn cước công dân (số lượng 02 bản);

   ✦ Bản sao công chứng văn bằng Lý luận Chính trị (nếu có);

   ✦ 02 ảnh 3×4 ghi rõ họ tên, ngày sinh (không kể ảnh dán trên Phiếu đăng ký);

   Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường được công bố trong Đề án tuyển sinh tại cổng thông tin tuyển sinh của Trường Ðại học Mở Hà Nôi.

5. Kinh phí

   ✦ Phí xét tuyển: 100.000đ/hồ sơ

   ✦ Học phí: 448.000đ/tín chỉ

6. Thời gian đào tạo:

Người có đã có bằng THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học với thời gian đào tạo tối thiểu từ 2.2 đến 3.0 năm (tính từ ngày có QĐ công nhận sinh viên, tùy thuộc vào khối lượng phải học tập thực tế của từng sinh viên sau khi được xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ).

7. Ðịa điểm học, thi hết học phần và nhận hồ sơ:

✳ Trạm đào tạo Từ xa Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội:                                                                                                                         

📍  Địa chỉ: 290 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội (Tầng 3 – Phòng 305 nhà B)
📞  Hotline/zalo: 09 6688 6651
🔍  Đăng ký trực tuyến tại: https://ihou.edu.vn/dang-ky-truc-tuyen/
📩  Email: daihoctuxa290@gmail.com