Thông báo quan trọng năm 2023

✳️  Hiện nay có rất nhiều các cá nhân, tổ chức tuyển sinh hệ không chính thống Đại học từ xa Trường Đại học Mở Hà Nội.
✳️  Người học nên xem xét kỹ các đơn vị tuyển sinh:
✅ Có pháp nhân chính thống
✅ Có địa chỉ rõ ràng
✅ Có thông báo tuyến sinh đóng đáu đỏ của Trường Đại học Mở Hà Nội được phép tuyển sinh năm 2023.
Nhà trường thông báo đến người học được biết!
Nhà trường thông báo đến người học được biết!
Nhà trường thông báo đến người học được biết!